Inddragelse i forandringsprocesser? Aktionsforskning i organisationer

skraa_billede-(1).jpg
12-04-2018

Vi lever i en verden præget af stadige forandringer. Der sker ændringer i borgeres forhold til politikere og offentlige myndigheder, i medarbejderes forhold til deres ledere, i patienters forhold til læger og sygeplejersker, i “almindelige menneskers” forhold til eksperter, i børns forhold til forældre, i elevers og studerendes forhold til deres lærere, osv.

Læs mere

Ultimate Web