Efter Reformationen

skraa_billede_3.jpg
22-08-2017

Jubilæumsåret 2017 har ført til adskillige vurderinger af Reformationens betydning for forskellige sider af samfundslivet. Men hvilke følger fik den for den nordiske kirketradition?

Bogen leverer nogle helt konkrete eksempler. Den beretter om indbyggernes forhold til sognekirkerne i danske købstæder, og om de mange forordninger der skulle opdrage og ensrette dem. Den berører holdningen til den katolske kirkekunst, og fortæller om den norske digterpræst Petter Dass og lanceringen af en protestantisk hekselære, der fordømte lokale helbredere og knyttede overtro til dele af den folkelige kultur, bl.a. hos samerne. Netop de er omdrejningspunkt for et af bogens øvrige bidrag, som fortæller om den langvarige proces med at udbrede luthersk kristendom til hele den samiske
befolkningsgruppe.

Læs mere her

Ultimate Web