Sidste nyt

RepræsentantskabsmødeKaj Munk: Jeg beder virkelig meget undskylde...KlartænkningThe Art of Arts IntegrationKlinisk Socialpsykologi: Casestudier
RepræsentantskabsmødeMandag den 1. december fra klokken 13.00 afholder Aalborg Universitetsforlag sit årlige Repræsentantskabsmøde. Som optakt til årets Repræsentantskabsmøde vil Årets Forfatter 2014, Lars Andersen, lektor ved ... Læs mere
Kaj Munk: Jeg beder virkelig meget undskylde...Svend Aage Nielsens bog belyser Kaj Munks liv gennem barndom, ungdom og manddom ud fra ukendte og kendte kilder. Dens titel sætter fokus på det ... Læs mere
KlartænkningDen filosofiske udvikling har historisk set kun i meget beskedent omfang skabt virkningsfulde gennembrud. Filosofien har manglet et konkret redskab til at bevidstgøre mennesket om ... Læs mere
The Art of Arts IntegrationThe Art of Arts Integration: Theoretical Perspectives and Practical Guidelines All children, regardless of age, gender, geographical and social background, whether they are well functioning or ... Læs mere
Klinisk Socialpsykologi: CasestudierDenne antologi har til formål at give sig i kast med flere – ganske vist dialektisk forbundne – erkendelsesspørgsmål med henblik på en mere fyldestgørende, ... Læs mere

Katalog

Videoer

Ultimate Web