Sidste nyt

KlartænkningThe Art of Arts IntegrationKlinisk Socialpsykologi: CasestudierBeskæftigelsesfaglighedDen faglige praksis i jobcentrene
KlartænkningDen filosofiske udvikling har historisk set kun i meget beskedent omfang skabt virkningsfulde gennembrud. Filosofien har manglet et konkret redskab til at bevidstgøre mennesket om ... Læs mere
The Art of Arts IntegrationThe Art of Arts Integration: Theoretical Perspectives and Practical Guidelines All children, regardless of age, gender, geographical and social background, whether they are well functioning or ... Læs mere
Klinisk Socialpsykologi: CasestudierDenne antologi har til formål at give sig i kast med flere – ganske vist dialektisk forbundne – erkendelsesspørgsmål med henblik på en mere fyldestgørende, ... Læs mere
BeskæftigelsesfaglighedBogen handler om mødet mellem beskæftigelsessystem og såkaldt "svagere" ledige og sygemeldte med sammensatte problemer, og hvad der kræves af faglige og personlige kvalifikationer for ... Læs mere
Den faglige praksis i jobcentreneJobcentrene er igen og igen udsat for kritik. Men viden om, hvad der faktisk sker i de kommunale forvaltninger, og hvordan ansatte ser på og ... Læs mere

Katalog

Videoer

Ultimate Web