Historisk Bogmesse 2014

      

  Traditionen tro afholdt Aalborg Stadsarkiv den 7. december deres årlige bogmesse. Forlaget var repræsenteret med en stand hvorpå der blev solgt historiske udgivelser til fordelagtige julepriser.

 

Årets forfatter 2014

Den 1. december 2014 blev Årets Forfatter udnævnt på Forlaget. I år gik titlen til Lars Andersen, lektor ved Institut for Kultur og Globale Studier (SAMF) AAU.

Lars Andersen

Forlagsdirektør Pernille Herold begrundede udnævnelsen med, at Lars Andersens bog, Scaveniusaffæren, baserer sig på en veldokumenteret, velskrevet og veldrejet historisk undersøgelse, som fuldt ud lever op til historievidenskabens faglige og metodiske krav. Samtidig har Lars Andersen et meget skarpt blik for de mere barokke sider af historien om denne celebre affære, som bliver serveret lys levende for læseren med teoretisk afsæt, men i høj grad også med en vis portion historisk ironi og glimt i øjet.

Lars Andersen, f. 1974, er ph.d. og lektor i historie ved Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet. Han har skrevet en række artikler om velfærdsstatens og socialpolitikkens historie, senest som bidragsyder til værket Dansk Velfærdshistorie I-VI (2010-2014). Desuden er han forfatter til bogen Balancekunstneren. Harald Westergaard, kirkesagen og det sociale spørgsmål 1878-1907 (2012).

 

Uddrag fra talen:

Lars Andersens bog, som gør op med tidligere historikeres tendens til kun at tillægge Scavenius’ horehus-visitter en kuriøs betydning for hans afgang, kan betegnes som et klassisk anlagt kildestudie, hvor alle sider af historien bliver dokumenteret med henvisning til det eksisterende historiske kildemateriale. Det lyder måske lidt tørt og kedelig, men det er langtfra tilfældet med denne politiske kulturhistorie, som er garneret rigt med spændende kildematerialer såsom vittighedstegninger og revy-tekster.

Den er ikke bare spændende og godt fortalt, men rummer et kig ind bag kulissen til betændte forhold hos det anstændige, dydige og moralske højere borgerskab, som i offentligheden fremstod som et forbillede, som de andre samfundsklasser skulle efterstræbe. Her får vi også indblik i samfundets skyggeverden med prostituerede og småsvindlere, som den høje minister for Kirken, Skolen og kulturen viser sig at dyrke nære relationer til. Der bliver så sandelig ikke lagt skjul på noget som helst skandaløst.

Der er således tale om en veldokumenteret, velskrevet og veldrejet historisk undersøgelse, som fuldt ud lever op til historievidenskabens faglige og metodiske krav. Samtidig har Lars Andersen et meget skarpt blik for de mere barokke sider af historien om denne celebre affære, som bliver serveret lys levende for læseren med teoretisk afsæt, men i høj grad også med en vis portion historisk ironi og glimt i øjet.

Ordkraft 2014

Ordkraft, ”Nordjyllands største Ordfestival” blev afholdt i dagene fra den 10.-12. april 2014. Årets temaer var Den store fortælling, Det nordiske samt TV-drama.

Aalborg Universitetsforlag deltog i festivalen med et konkurrence-koncept, hvor de besøgende kunne gætte hvor mange bøger, der var brugt til at lave vores "bogtårn". Blandt de rigtige besvarelser blev der udtrukket tre vindere, som frit kunne vælge en bog/e-bog blandt forlagets bøger.

Festivalen blev igen i år et tilløbsstykke, og det anslås, at der har været rundt regnet 7.000 besøgende. På baggrund af denne succes er planlægningen af næste års Ordkraft allerede igang. Et af temaerne på Ordkraft 2015 bliver bl.a. Journalistik, både den trykte, den elektroniske og den billedbårne.

 

Årets forfatter 2013

Årets Forfatter på Forlaget blev udnævnt den 10. februar 2014. Æren tilfaldt Tatiana Chemi, Lektor fra Institut for Læring og Filosofi (HUM) AAU. I talen begrundede forlagsdirektøren Pernille Herold udnævnelsen med, at Årets forfatter har en dybfølt interesse for og betagelse af æstetik, kunst, performance, teater og kunstneriske processer og er en forsker, hvis empiriske forskning centrerer sig om et problemfelt, hvor kun ganske få forskere kan gøre sig gældende.

Tatiana Chemi har siden 2012 fået udgivet to bøger hos Aalborg Universitetsforlag. In the Beginning Was the Pun. Comedy and Humour in Samuel Beckett’s Theatre fra 2013 og Kunsten at integrere kunst i undervisningen. Et praktisk-teoretisk bidrag til kreativ undervisning i folkeskolen, 2012.


Uddrag fra talen:

Årets forfatter 2013 er en ganske farverig forfatter OG forsker, ikke mindst. Det er en person, som har en dybfølt interesse for og betagelse af æstetik, kunst, performance, teater og kunstneriske processer og en forsker, hvis empiriske forskning centrerer sig om et problemfelt, hvor kun ganske få forskere kan gøre sig gældende. (…)

Helt i ånden fra John Dewey gør Tatiana et prisværdigt forsøg på at finde veje til at skabe forbindelsen mellem kunst og det praktiske liv. Således er 'Kunsten at integrere kunst i undervisningen' en bog, der ikke søger at besvare spørgsmålet 'hvad kan vi lære om kunst', men derimod 'hvad kan vi lære med kunst'.

Kan man så blive bedre til at stave og regne ved at bringe kunsten ind i undervisningen? Svaret er ja – det er muligt. En række forsøg i danske folkeskoler, heriblandt det projekt, som Tatiana har været forsker bag og den seneste hjerneforskning viser nemlig, at inddragelse af teater, film, billedkunst og musik gør det lettere at tilegne sig ny viden. Og ikke nok med det: det bliver sjovere at lære.

Tatiana Chemi uglen


Pernille Herold afsluttede sin tale ved at overrække Årets forfatter pokal – uglen – som også fik et par velmenende ord med på vejen:

Uglen optræder oftest som symbol på klogskab. Denne ugle har keramikeren Ellen Demant givet tilnavnet ”Happy Owl” og vi synes, at den falder meget fint i tråd med din tilgang til læring og dine visioner om, at man ved at integrere kunst i undervisningen både kan blive klog og glad! 

 

Historisk Julebogmesse

Historisk Julebogmesse var afholdt i Aalborg Stadsarkiv søndag d. 8 december 2013. Forlag og foreninger gav gode juletilbud på lokalhistoriske bøger og forfatterne præsenterede de nye bøger. Aalborg Universitetsforlag deltog med 17 relevante titler.

Historisk julebogmesse Historisk julebogmesse

 

Forelæsning med Christian Have med udgangspunkt i bogen 
Synlighed er eksistens 3.0

 

Fredag d. 29. november, kl. 13.30-16.30. Lokale: 10.14 i Nordkraft

Christian Have: Events og oplevelser i en samfundsmæssig kontekst

Forelæsningen er åben for alle.

Christian Have portræt

Forelæsningen vil behandle følgende emner:

  • Eventens DNA
  • Gennemgang af de centrale eventtyper og de faktorer, der kendetegner dem.
  • Eventen/oplevelsens varighed
  • Den strategiske kommunikation og det rette kommunikationsmix
  • Maslow på hovedet: eventens kommunikationspotentiale
  • Analoge og digitale mediers betydning og placering i design af event/oplevelsen
  • Co-creation på forskellige niveauer
  • Den tiltagende Celebrity-kulturs betydning for kommunikationen af eventen
  • Megatrends, tendenser og udviklingen i samfundet der spiller en rolle..!

Ovennævnte punkter vil blive belyst gennem en række cases og eksempler.

Litteratur:

Have, C. (2013). Synlighed er eksistens 3.0. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Arr.: Hum.inf. i samarbejde med InViO

 

Bøger til særpris - stærkt nedsat

Mange af vores titler er blevet stærkt nedsat. Lad dig inspirere i bog-liste.

 

Ordkraft 2013

Ordkraft, ”Nordjyllands største Ordfestival” blev afholdt mellem d. 18-20. april 2013, hvor Aalborg Universitetsforlag deltog med en stand fyldt med bøger. Vi mødtes med mange bogelskere, som fik vores bolcher, katalog og bøger til messepris.

ordkraft ordkraft

 

Årets forfatter 2012

Årets Forfatter på Forlaget blev udnævnt d. 9. november. Æren tilfaldt Kim Toft Hansen, studieadjunkt ved Institut for Kultur og Globale Studier ved AAU. Han har været medredaktør på to af vores antologier: Fingeraftryk (2010) og Kulturtrafik (2011). Hans seneste bog Mord og Metafysik (2012) har fået flere glimrende anmeldelser. Desuden har Kim også vist initiativ og engagement i at markedsføre bogen.

 

Ordkraft 2012

ORDKRAFT er en nordjysk festival for alle, der holder af ordet – som litteratur, kunst, leg, formidling og
kommunikation.

ORDKRAFT er et møde mellem forfattere, formidlere og læsere i alle aldersklasser. Her præsenteres litteraturen i alle dens afskygninger fra egnslitteratur til poetry slam. Et væsentligt udsnit af Nordjyllands kultur-, medie- og uddannelsesinstitutioner samarbejder om at sætte fokus på bogens og ordets kraft. Det er ikke en bogmesse, men en festival, der også inddrager film, teater, musik, billedkunst og meget andet. ORDKRAFT blev afholdt første gang i april 2011 i Nordkraft, Aalborg og gentages 19. til 21. april 2012 i en større og forbedret udgave.

Aalborg Universitetsforlag deltager for andet år i ORDKRAFT festivallen.

 

 

 

 

 

 

 

Årets forfatter 2011

Udnævnelsen af Årets Forfatter tilfaldt i år Tore Mortensen, lektor ved Institut for Kultur og Globale studier, Aalborg Universitet og Leder af Center for Dansk Jazzhistorie.
Tore Mortensen udgav i 2010 bogen Fortællinger om jazzen. Dens vej gennem Statsradiofonien, Danmarks Radio og DR.

I talen begrundede forlagschef Pernille Herold udnævnelsen med, at udgivelsen er et godt og ikke mindst flot eksempel på, hvor succesfuldt forskning kan formidles, når forfatteren har godt styr på sit stof og samtidigt har en klar idé om hvordan stoffet formidlings- og layoutmæssigt skal præsenteres. Samtidigt er udgivelsen også et vigtigt bidrag til den kulturpolitiske debat, når det gælder mediebilledets særlige segmenter, heriblandt jazzen.

Udgivelsen har været en slags katalysator for serien All that Jazz, som sidenhen har resulteret i endnu en flot jazz-udgivelse - Fra Odd Fellow til East Park. Jazz i Aalborg 1920-1970 – som Tore Mortensen har fungeret som redaktør på, sammen med sine nære kolleger fra Center for Dansk Jazzhistorie. Tore Mortensen kåres desuden for sit store engagement i musikformidling – jazzen i særdeleshed, hvilket ikke kun kommer til udtryk i forfattergerningen, men i høj grad også i det gode samarbejde, forlaget har med forfatteren – et samarbejde, der sættes stor pris på, ikke mindst pga. Tore Mortensens smittende gode humør og altid optimistiske tilgang.

 

Aalborg universitetsforlag i nye klæder

Aalborg Universitetsforlag har gennem de seneste måneder gennemgået en makeover. Når man besøger Aalborg Universitetsforlags hjemmeside fra d. 1. februar 2012 vil man opleve et nyt, forbedret site. Men det er ikke kun det ydre, som forlaget har redesignet og optimeret. Der bliver også lanceret en lang række nye publiceringsmuligheder, der gør det mere fleksibelt og mere attraktivt for forskere ved AAU at udgive på Aalborg Universitetsforlag.


Nye publiceringsmuligheder
Det bliver stadig vigtigere, at forskning er synlig, tilgængelig og kvalitetssikret. For at imødekomme dette behov tog Aalborg Universitetsforlag sidste år i februar de første skridt mod én ud af flere nye publiceringsformer: lanceringen af en ny e-bogsplatform. E-bogsplatformen er et koncept, som etablerer fri adgang til den forskning, som kommer fra AAU. Men også andre publiceringsformer og -modeller er nu kommet til for at sikre bedre rammer for forskningspublicering på AAU.
 

 Open Access e-bogsplatform
Aalborg Universitetsforlag er det første danske universitetsforlag, der lancerer en Open Access e-bogsplatform, – en platform hvor der er åben og gratis adgang til download af forskningspublikationer. Konceptet og platformen er udviklet i et tæt samarbejde med AUB og VBN, og tilgængeliggørelsen af publikationerne sker gennem registrering og elektronisk upload i VBN. Det nye tiltag imødekommer AAU’s vedtagne Open Access politik, der tilskynder fri og åben adgang til den forskning, som produceres på AAU. Det vil stadig være muligt at udgive e-bøger under forlagets eksisterende, ’klassiske’ e-bogsmodel, som baserer sig på salg. I begge tilfælde er udgivelseskanalen Aalborg Universitetsforlag, der sikrer, at e-bøgerne er kvalitetssikrede og pointudløsende på samme måde som trykte bøger. I forhold til print-bøger har e-publikationerne imidlertid den fordel, at de er lettere at distribuere, hvorfor de generelt opnår større synlighed og udbredelse, ligesom de også er både hurtigere og billigere at producere. Det vil også være muligt at etablere skriftserier inden for den nye e-bogsplatform.


Open Journal System - OJS
Aalborg Universitetsforlag har i samarbejde med VBN-redaktionen åbnet for muligheden for online tidsskriftspublicering. Forskningen på AAU får hermed en unik mulighed for at blive profileret og formidlet gennem egne tidsskrifter.
Det første tidsskrift er netop gået i luften som et online, peer-reviewed tidsskrift. OJS er en publiceringsplatform som giver den enkelte tidsskriftsredaktion mulighed for at redigere og publicere onlinetidsskrifter i én og samme arbejdsgang. VBN-redaktionen og Aalborg Universitetsforlag foretager opsætning, systemmæssig drift samt registrering af ISSN til det enkelte tidsskrift.


Ny model for udgivelse af lærebøger
Der er udviklet en ny model for udgivelse af lærebøger. Ved udgivelse af kommercielt rentable lærebøger med et stort salgspotentiale kan forlaget i visse tilfælde dække alle eller dele af udgifterne ved udgivelsen.
 

Udgivelse af konference-proceedings
Efter ønsker fra forskellige forskningscentre, institutter og fakulteter har forlaget udarbejdet en generel model for udgivelse af konference-proceedings. Forlaget tilrettelægger og koordinerer proceedings-publikationer fra layoutfase til færdigt produkt, hvorved hele processen foregår ét sted. Dette sikrer at ønsker og muligheder løbende afstemmes, og det bedst mulige resultat opnås.

I alt opereres med 4 modeller, som hver især tager hensyn til omfang, farve-s/h og oplagstal for den enkelte udgivelse. Der tages primært udgangspunkt i trykte proceedings, men elektronisk udgivelse på CD-ROM, USB eller lignende er også muligt.


Aalborg Universitetsforlag: nærhed – synlighed – kvalitet
Det centrale for Aalborg Universitetsforlag er at kunne tilbyde AAUs forskere en lokal og professionel udgivelseskanal. Foruden at sikre den enkelte forskers publikationer en kvalitetsbedømmelse, som lever op til de gældende krav for pointgivende forlag, sætter forlaget fortsat en stor ære i at tilbyde en tæt forfatterkontakt under hele udgivelsesprocessen og at bidrage til, at der kommer et tilfredsstillende resultat ud af processen. Forlaget har således på det seneste kvalitetssikret proceduren omkring fagfællebedømmelse, herunder review-formularen, for at sikre bedømmelsens kvalitet og status i en videnskabelig sammenhæng. Tilsvarende tages der i den grafiske tilrettelæggelse af bogudgivelser – hvad enten den er i trykt eller elektronisk form – nøje hensyn til højest mulig kvalitet såvel som til hvilken målgruppe, udgivelsen retter sig mod.
Alle forlagets udgivelser distribueres og markedsføres via veletablerede nationale og internationale kanaler, hvilket sikrer størst mulig udbredelse og synliggørelse.
 

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Pernille Herold, forlagschef – pherold@forlag.aau.dk, tlf.: 9940 7141
Jens F. Jensen, bestyrelsesformand – jensf@hum.aau.dk, tlf.: 9940 9028
 

 

Ultimate Web