Studies in Contemporary Poetry / Studier i samtidslyrik

Serien "Studies in Contemporary Poetry / Studier i samtidslyrik" er en peer reviewed serie og omfatter forskning i de seneste års eksplosive udvikling inden for lyrikkens produktion, distribution og reception. Serien anskuer samtidslyrikken i relation til tre spændingsfelter, nemlig mellem en traditionel opfattelse af den poetiske genre (centrallyrik) og en genreopbrydende (interaktionslyrik), mellem litteraturen og andre kunstarter (billedkunst, musik, film etc.), og mellem bogmediet og andre medier (internet, mundtlig performance etc.). Serien fokuserer desuden på udviklingen af nye interdisciplinære metoder til læsning af samtidslyrikken samt på diskussioner af de litteratur- og kunsthistoriske, sociale og politiske implikationer af lyrikkens ekspansion


Serieredaktører:

Professor dr.phil. Peter Stein Larsen, Aalborg Universitet
Lektor ph.d. Louise Mønster, Aalborg Universitet
Lektor dr. phil. Dan Ringgaard, Aarhus Universitet
1. amanuensis ph.d. Hans Kristian Rustad, Hedmark University College

 

 

 

Nordisk samtidslyrik
Nordisk samtidslyrik

Open access e-bog

Dansk samtidslyrik
Dansk samtidslyrik

Trykt udgave

Dansk samtidslyrik
Dansk samtidslyrik

Fås både som fysisk bog og open access e-bog

Ultimate Web