Studier i historie, arkiver og kulturarv / Studies in history, archives and cultural heritage

Skriftserien udgiver historisk forskning fra Universiteter, Arkiver og Kulturhistoriske Museer i form af antologier og monografier. 

Skriftserieredaktionen består af:
Michael F. Wagner, Lektor ved Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet
Bente Jensen, Arkivar ved Aalborg Stadsarkiv

Johan Heinsen, Adjunkt ved Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet
Michael Riber Jørgensen, ansat ved Thisted Museum

 

Ultimate Web