Kierkegaard som eksistentiel fænomenolog

Redaktører:

Mogens Pahuus, Jacob Rendtorff og
Pia Søltoft

Antal sider: 294
Udgivelsesår: 2015
Version: 1. udgave, 1. oplag
ISBN: 978-87-7112-306-7
ISSN: 2445-3091

Kierkegaard som eksistentiel fænomenolog er en antologi, som fremhæver de fænomenologiske aspekter i Kierkegaards beskrivelser af de grundlæggende fænomener i den menneskelige tilværelse. Den fokuserer på Kierkegaards anskuelse af mennesket som en konkret eksisterende person, et tænkende, følende og handlende subjekt, der altid har til opgave at forholde sig til sig selv, sin omverden og de andre.

Bogen behandler for det første Kierkegaards eget fænomenologiske projekt og hans analyser af angst, fortvivlelse, blufærdighed, samvittighed, selvbedrag og autenticitet. For det andet hans forhold til samtidens eksistentielle tænkning (bl.a. Schelling og Poul Martin Møller) og ikke mindst hans forhold til eftertidens eksistentielle tænkning (bl.a. Jaspers, Wittgenstein, Agamben og Zizek). Og for det tredje Kierkegaards betydning for den senere eksistentielle psykologi og psykiatri.

Se bogens indholdsfortegnelse

Bogen er den anden udgivelse i serien "Skriftserie om eksistentiel fænomenologi". Serien indeholder desuden:

Den menneskelige eksistens. Introduktion til den eksistentielle fænomenologi

Psykoterapi og eksistentiel fænomenologi

Kort indføring i den nye fænomenologi

Kroppen

250,00 DKK

Kierkegaard som eksistentiel fænomenolog
Ultimate Web