Tegn på god inklusion. Evaluering & indikatorer på effektfuld inklusion i Vordingborg Kommune

Open access e-bog
Forfattere:

Thomas T. Engsig, Torben Næsby og Lars Qvortrup

Antal sider: 151
Udgivelsesår: 2016
Version: 1. udgave, OA udgave
ISBN: 978-87-7112-579-5
ISSN: 2246-4395

 

Hvordan kan lærere og pædagoger i folkeskolen og i dagtilbuddet varetage opgaven med at inkludere flere børn end tidligere, herunder børn som tidligere ville have været henvist til specialforanstaltninger? Dette kræver for det første viden om hensigtsmæssige metoder til inkluderende undervisning, sådan at så mange børn som muligt kan inkluderes i det formelle læringsfællesskab og i skolens mange andre fællesskaber. Men en anden vigtig forudsætning er, at man kan se, om inklusionsindsatsen er lykkedes. Forudsætningen er med andre ord, at der udvikles tegn på inklusion, ligesom man i andre sammenhænge har udviklet tegn på læring. Det grundlæggende spørgsmål er: Hvordan ved vi som lærere og pædagoger, om vores inklusionsindsats er lykkedes? Og hvordan kan vi med henblik på en kollektiv indsats identificere fælles kriterier for succesfuld inklusion?

Formålet med projektet "tegn på god inklusion", der er blevet støttet af UVM og som er gennemført i samarbejde mellem på den ene side lærere, pædagoger og ledere i Vordingborg Kommune og på den anden side forskere fra LSP (Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis) er netop dette: At gøre det muligt for inklusionsaktører (lærere, pædagoger, ledere og ansatte med særlige opgaver) at give svar på spørgsmålet: Hvordan ved vi, om vores inklusionsindsats er lykkedes? Hvad er tegnene på vellykket inklusion?

---

Hent e-bogen HER

---

Rapporten er en del af serien "FULM: Forskningsinformeret udvikling af læringsmiljøer". Serien indeholder:

Resultater fra Kortlægningsundersøgelse for alle kommuner 2015

Resultater fra anden kortlægningsundersøgelse i Brønderslev Kommune 2016

På rette vej - resultater fra anden kortlægningsundersøgelse på fem erhvervsgymnasiale uddannelser i Region Nordjylland 2015

Læringsrapport 2015. Uligheder og variationer - i dagtilbud

Hold ut og hold kursen. Resultater fra kartleggningsundersøkelse i Kristiansand Kommune 2015

Resultater fra fire kvalitative casestudier. FLiK-prosjektet Kristiansand kommune 2016

Resultater fra kartleggingsundersøkelse i Kristiansand Kommune 2013

Resultater fra Kortlægningsundersøgelse i Brønderslev Kommune 2014

0,00 DKK

Ikke til salg
Tegn på god inklusion. Evaluering & indikatorer på effektfuld inklusion i Vordingborg Kommune
Ultimate Web