Resultater fra fire kvalitative casestudier. FLiK-prosjektet Kristiansand kommune 2016

Open access e-bog
Forfattere:

Vibeke Christensen, Line Skov Hansen, Anne Kostøl, Bengt Persson og Elisabeth Persson

Antal sider: 98
Udgivelsesår: 2016
Version: 1. udgave, OA udgave
ISBN: 978-87-7112-574-0
ISSN: 2246-4395

 

I denne rapporten presenteres resultatene av fire kvalitative casestudier, som på forskjellig måte omhandler det arbeidet med læringsmiljøutvikling i Kristiansand kommunes barnehager og skoler, som pågår i relasjon til forsknings- og utviklingsprosjektet «FliK» (2012–2016). FLiK står for «Forskningsbasert læringsmiljøutvikling i Kristiansand kommune», og er i første omgang et treårig samarbeid mellom Kristiansand kommune og Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP), Aalborg Universitet om en forskningsbasert- og informert kommune- og institusjonsomfattende utvikling av læringsmiljøet i kommunens barnehager og skoler. FLiK-prosjektet omfatter dermed i alt ca. 110 barnehager og skoler med ca. 3500 barnehagebarn og 10 500 skoleelever, samt ca. 2600 barnehagelærere, lærere, fagarbeidere og ledere og tilknyttede veiledningsenheter på oppvekstnivå.

De fire casestudiene er gjennomført av forskere fra «Scandinavian Education Research Alliance» (SERA) under ledelse av professor Bengt Persson i samarbeid med professor Lars Qvortrup. SERA ble grunnlagt i 2014 og består av tre forskningsmiljøer fra henholdsvis Norge, Sverige og Danmark.

---

Hent e-bogen HER

---

Rapporten er en del af serien "FULM: Forskningsinformeret udvikling af læringsmiljøer". Serien indeholder:

Resultater fra Kortlægningsundersøgelse for alle kommuner 2015

Resultater fra anden kortlægningsundersøgelse i Brønderslev Kommune 2016

På rette vej - resultater fra anden kortlægningsundersøgelse på fem erhvervsgymnasiale uddannelser i Region Nordjylland 2015

Læringsrapport 2015. Uligheder og variationer - i dagtilbud

Tegn på god inklusion. Evaluering & indikatorer på effektfuld inklusion i Vordingborg Kommune

Hold ut og hold kursen. Resultater fra kartleggningsundersøkelse i Kristiansand Kommune 2015

Resultater fra kartleggingsundersøkelse i Kristiansand Kommune 2013

Resultater fra Kortlægningsundersøgelse i Brønderslev Kommune 2014

0,00 DKK

Resultater fra fire kvalitative casestudier. FLiK-prosjektet Kristiansand kommune 2016
Ultimate Web