Resultater fra Kortlægningsundersøgelse for alle kommuner 2015

Open access e-bog
Forfattere: Lars Qvortrup, Niels Egelund og Thomas Nordahl
Antal sider: 149
Udgivelsesår: 2017
Version: 1. udgave, OA udgave
ISBN: 978-87-7112-627-3
ISSN: 2246-4395

 

I april 2015 startede Program for læringsledelse. I programmet deltager tretten kommuner med i alt 242 skoler (matrikler), godt 10.000 lærere, pædagoger, ledere og andre fagprofessionelle samt ca. 79.000 elever. De tretten kommuner er Billund, Fredericia, Frederikssund, Haderslev, Hedensted, Holbæk, Horsens, Kolding, Nordfyn, Roskilde, Svendborg, Thisted og Vesthimmerland. I september-oktober 2015 udfyldte alle elever, lærere, pædagoger, ledere og forældre elektroniske spørgeskemaer. Herudfra blev der gennemført en kortlægning i form af dataindsamling, analyse og udarbejdelse af institutionsprofiler om elevernes læring og trivsel, om undervisernes trivsel, indsatser og elevvurderinger, og om ledernes indsatser. Kortlægningens resultater blev samlet i en fælles læringsrapport for alle tretten kommuner. De tretten kommuner dækker tilsammen et bredt spektrum af danske kommuner. Målt på antallet af elever og medarbejdere udgør Program for læringsledelse ca. 1/10 af den samlede folkeskole. Det betyder, at rapporten med forbehold for repræsentativitet giver et data- og evidensbaseret billede af situationen i den danske folkeskole i år to efter folkeskolereformen set ud fra svar fra både elever, ansatte og forældre.

---

Hent e-bogen HER

---

Rapporten er en del af serien "FULM: Forskningsinformeret udvikling af læringsmiljøer". Serien indeholder:

Resultater fra anden kortlægningsundersøgelse i Brønderslev Kommune 2016

På rette vej - resultater fra anden kortlægningsundersøgelse på fem erhvervsgymnasiale uddannelser i Region Nordjylland 2015

Læringsrapport 2015. Uligheder og variationer - i dagtilbud

Tegn på god inklusion. Evaluering & indikatorer på effektfuld inklusion i Vordingborg Kommune

Hold ut og hold kursen. Resultater fra kartleggningsundersøkelse i Kristiansand Kommune 2015

Resultater fra fire kvalitative casestudier. FLiK-prosjektet Kristiansand kommune 2016

Resultater fra kartleggingsundersøkelse i Kristiansand Kommune 2013

Resultater fra Kortlægningsundersøgelse i Brønderslev Kommune 2014

0,00 DKK

Ikke til salg
Resultater fra Kortlægningsundersøgelse for alle kommuner 2015
Ultimate Web