Resultater fra Kortlægningsundersøgelse i Brønderslev Kommune 2014

Open access e-bog
Forfattere: Thomas Nordahl, Lars Qvortrup, Line Skov Hansen
og Ole Hansen
Antal sider: 109
Udgivelsesår: 2015
Version: 1. udgave, OA udgave
ISBN: 978-87-7112-409-5

 

Dette er en afgrænset kvalitetsrapport baseret på en kortlægningsundersøgelse i alle dagtilbud og på alle skoler i Brønderslev Kommune. Kortlægningsundersøgelsen indgår i kommunens forsknings- og udviklingsprojekt: ”Udvikling i Fællesskaber” (UIF), som omfatter 24 dagtilbud1 og 13 skoler. Selve kortlægningen involverer 1.022 børn fra de deltagende børnehaver og landsbyordninger i alderen 4 til 5 år, 4.449 skoleelever fra 0. klasse til og med 10. klasse, 328 pædagoger, 377 lærere og 63 ledere. Selve dataindsamlingen blev gennemført december 2013/januar 2014.

Rapporten beskriver nogle af de vigtigste fund i kortlægningen, som peger på både stærke og mere udfordrende områder for kommunens dagtilbud og skoler. Rapporten er udformet, så den kan danne grundlag for fælles kommunale udviklingstiltag for hele kommunen, områdevis og på tværs af dagtilbud, skoler og de kommunale ressource- og støttesystemer.

---
Hent e-bogen her

---

Rapporten er en del af serien "FULM: Forskningsinformeret udvikling af læringsmiljøer". Serien indeholder:

Resultater fra Kortlægningsundersøgelse for alle kommuner 2015

Resultater fra anden kortlægningsundersøgelse i Brønderslev Kommune 2016

På rette vej - resultater fra anden kortlægningsundersøgelse på fem erhvervsgymnasiale uddannelser i Region Nordjylland 2015

Læringsrapport 2015. Uligheder og variationer - i dagtilbud

Tegn på god inklusion. Evaluering & indikatorer på effektfuld inklusion i Vordingborg Kommune

Hold ut og hold kursen. Resultater fra kartleggningsundersøkelse i Kristiansand Kommune 2015

Resultater fra fire kvalitative casestudier. FLiK-prosjektet Kristiansand kommune 2016

Resultater fra kartleggingsundersøkelse i Kristiansand Kommune 2013

0,00 DKK

Ikke til salg
Resultater fra Kortlægningsundersøgelse i Brønderslev Kommune 2014
Ultimate Web