Applied Philosophy / Anvendt Filosofi

Bogserien ’Applied Philosophy / Anvendt Filosofi’ er blevet oprettet for at samle og præsentere den forskning, der bliver til i Center for Anvendt Filosofi (CAF) på Aalborg Universitet. Centret repræsenterer forskermiljøet omkring universitetets nye Bachelor- og Kandidat-studium i Anvendt Filosofi. CAF’s forskning vægter højt det tværfaglige samarbejde med forskere fra andre institutter og fakulteter ved Aalborg Universitet og andre danske universiteter samt med udenlandske forskere, der indgår i de forskellige internationale netværk, CAF samarbejder med.
Antje Gimmler, Mogens Pahuus og Jörg Zeller er bogseriens redaktører.

I serien er udkommet:

Ultimate Web