Nordisk samtidslyrik

Redaktører: Hans Kristian Rustad og Ole Karlsen
Antal sider: 240
Udgivelsesår: 2017
Version: 1. udgave - OA udgave
ISBN: 978-87-7112-629-7
ISSN: 2445-7086

 

Nordisk samtidslyrikk er tredje bind i serien Studies in Contemporary Poetry / Studier i samtidslyrik, en serie som retter oppmerksomheten mot samtidslyrikk mellom sjangrer, kunstarter og medier i og utenfor Norden. Det foreliggende bind presenterer lesninger i den nyeste lyrikken i Danmark, Norge, Sverige og Finland, samt på Færøyene.

Antologien inneholder elleve artikler om tendenser i nordisk poesi. Her artikler om økopoesi og naturlyrikk, nye utsigelsesinstanser, langdikt, konseptpoesi, ekfrase, fotopoesi og neoavantgardisme, samt et innledningskapittel som drøfter hva samtidslyrikk er.

0,00 DKK

Ikke til salg
Nordisk samtidslyrik
Ultimate Web