Teorien om den kommunikative handlen

Forfatter:Jürgen Habermas
Antal sider:546
Udgivelsesår:2005
Version:1. udgave, 3. oplag
ISBN:87-7307-533-7
Mange mener at vide meget om Jürgen Habermas' teoretiske landskaber, men få er i stand til at tage begrundet stilling til dem. Dét er der to følgende gode grunde til:

 - Habermas' teoriprojekt er særdeles komplekst, og det er hans fremstillingsform også.

- Habermass' hovedværk "Theories des Kommunikativen Handlens" fandtes før denne udgivelse ikke i dansk oversættelse.

Om værket har Habermas selv sagt, at det var hans intention at formulere mulig- hederne for et meningsfyldt medmenneskeligt samvær. Basis for denne tilstand udgøres ifølge Habermas af menneskets evne til sproglig formulering og kommu- nikation - den kommunikative handlen.

Oversættelsen udgør et fyldigt uddrag på mere end 500 sider, hvor det, der er medtaget, er de kapitler, hvor Habermas' egne teoribidrag kommer til deres ret.

299,00 DKK

Teorien om den kommunikative handlen
Ultimate Web