Om det uhørte

Forfatter: Frederik Pio
Sider: 454
Udgivelsesår: 2018
Version: 1. udgave
ISBN: 978-87-7112-620-4

 

Hvordan hører kunsten til i vores verden i dag? Understøtter skolens pædagogik i dag de måder hvorpå mennesker påvirkes, når vi erfarer kunst og musik? Hvad gør musik mere specifikt ved vores måder at forstå verden på? 

Med udgangspunkt i den tyske fænomenolog Martin Heidegger (1884 – 1976) indkredser bogen et svar på disse spørgsmål. Nærmere bestemt former denne drøftelse sig som en sammenkædning af musik og pædagogik under et fænomenologisk begreb om det uhørte. Dette begreb udvikles med afsæt i en analyse af Heideggers ontologiske forståelse af verden. 

På basis af Heideggers fænomenologi udvikles der en pædagogisk rettet kritik der argumenterer for, at vor såkaldt senmoderne og globaliserede epoke (med dens dominerende tekniske
og konstruktivistiske rationaliteter) har tydeligt nihilistiske træk ved sig. Bogens kritik af vor moderne nihilisme udfoldes gennem eksemplificerende nedslag i felterne for kunst, uddannelse, erkendelsesteori, musik og pædagogik. Disse analyser samles
omkring en ontologisk afdækning af det uhørte som pædagogisk fænomen. 

Bogen henvender sig til studerende og undervisere på lange og mellemlange videregående uddannelser hvor der arbejdes med pædagogisk, kunstnerisk og filosofisk rettede temaer

350,00 DKK

Ikke til salg
Om det uhørte
Ultimate Web