Læringsrapport 2015. Uligheder og variationer - i dagtilbud

Open access e-bog
Forfattere:

Ole Henrik Hansen, Thomas Nordahl, Sigrid Øyen Nordahl, Line Skov Hansen og Ole Hansen

Antal sider: 131
Udgivelsesår: 2016
Version: 2. udgave, OA udgave
ISBN: 978-87-7112-578-8
ISSN: 2246-4395

 

Resultater fra Kortlægningsundersøgelse for 5 kommuner 2015 - Billund, Fredericia, Hedensted, Nordfyn og Svendborg: "Uligheder og variationer - i dagtilbud" 

Danske dagtilbud står overfor en række udfordringer, som forskernes analyser i denne forskningsrapport skildrer. Der er store forskelle og variationer i dagtilbuddenes kvalitet, - meget store endda, selv om den geografiske afstand er lille. Forskerne antyder, at forskellene indenfor den enkelte kommune er omtrent fire gange så stor som den forskel, der ses mellem Danmark og Finland gennem PISA.
Det kan man også sige på en anden måde. Børn fra de institutioner, der befinder sig i bunden, ligger i gennemsnit omtrent to år efter i sprogudvikling set i forhold til børnene fra de institutioner, der ligger i top. Det er udfordringer, som alle må tage alvorligt og handle på.

---

Hent e-bogen HER

---

Rapporten er en del af serien "FULM: Forskningsinformeret udvikling af læringsmiljøer". Serien indeholder:

Resultater fra Kortlægningsundersøgelse for alle kommuner 2015

Resultater fra anden kortlægningsundersøgelse i Brønderslev Kommune 2016

På rette vej - resultater fra anden kortlægningsundersøgelse på fem erhvervsgymnasiale uddannelser i Region Nordjylland 2015

Tegn på god inklusion. Evaluering & indikatorer på effektfuld inklusion i Vordingborg Kommune

Hold ut og hold kursen. Resultater fra kartleggningsundersøkelse i Kristiansand Kommune 2015

Resultater fra fire kvalitative casestudier. FLiK-prosjektet Kristiansand kommune 2016

Resultater fra kartleggingsundersøkelse i Kristiansand Kommune 2013

Resultater fra Kortlægningsundersøgelse i Brønderslev Kommune 2014

0,00 DKK

Ikke til salg
Læringsrapport 2015. Uligheder og variationer - i dagtilbud
Ultimate Web